Szakterületeink

Ezeken a területeken számíthat a jogi képviseletünkre

Ingatlanjog

 • Ingatlan adásvételi szerződések

 • Ingatlancsere szerződések

 • Ingatlan ajándékozási szerződések

 • Telekalakítási szerződések

 • Termőföld adásvételi szerződések

 • Társasház alapító okiratok készítése

 • Bérleti szerződések

 • Tartási és életjáradéki szerződések elkészítése

 • Földhivatali ügyintézés

Társasági jog (Cég jog)

 • Elektronikus cégeljárás

 • Cégek alapítása és módosítása

 • Törzstőke leszállítása-emelése

 • Cégek megszüntetése végelszámolással

 • Gazdasági társaságok, kft., bt. átalakulásával (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás, társasági forma átalakulás) és megszüntetésével kapcsolatos teljes dokumentáció (társasági szerződések, alapító okiratok stb.) elkészítése.

 • Teljes körű képviselet cégbírósági eljárások során

Öröklési jog

 • Végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése

 • Hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás és képviselet

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!

Ügyfélfogadás telefonon történt előzetes egyeztetés szerint.

dr. Benis László ügyvéd
2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.
Telefon: 0627 390-566
www.benisugyved.hu

Ezt a honlapot dr. Benis László a Pest Megyei Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Copyright © 2021.
dr. Benis László ügyvéd Dunakeszi
Adatkezelési tájékoztató
Minden jog fenntartva.